Over het toets- en leermodel

Open data? Gewoon doen!

Archief 2020 werkt met de archiefsector en overheden aan de toegankelijkheid van overheidsinformatie. Voor elke overheidsorganisatie is het vergroten van de openheid en bruikbaarheid van digitale data een uitdaging van formaat. Het online toets- en leermodel ‘Hoe open zijn wij?’ biedt een handvat voor archieven en overheden die deze belangrijke stap willen zetten.

De open brief Pleidooi voor open toegang (PDF) en open data aan de directeuren van archiefinstellingen (opgesteld tijdens de werkconferentie Archiefcollecties Open! op 25 maart 2015), maakt duidelijk dat er voor de archief- en informatiesector nog enkele grote stappen te zetten zijn zoals: formuleer helder informatiebeleid op open toegang en open data, maak gebruik van open standaarden en stel je gegevens beschikbaar voor (her)gebruik buiten je eigen website of platform. Zet de stap, ook al is de data nog niet perfect of compleet.

Totstandkoming vragenlijst

De vragen van het toets- en leermodel zijn samengesteld in het Archief 2020-project Hoe open bent u? (programmalijn open toegang). In een eerste fase is de vragenlijst opgesteld, in de tweede fase is het online toets- en leermodel gerealiseerd.

De vragenlijst - die in z'n geheel beschikbaar is als download (PDF) - is opgesteld met medewerking van Branchevereniging Archiefinstelling Nederland (BRAIN) en Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), en met behulp van online beschikbare instrumenten van andere gezaghebbenden. Uitgangspunt bij het ontwerp was het vaststellen van thema’s, ijkpunten en meetinstrumenten waarop een archiefinstelling of archiefvormer de eigen organisatie kan beoordelen, of beoordeeld kan worden, op volwassenheid met betrekking tot hergebruik en open data. De werkelijkheid is dat de ontwikkeling van organisaties naar open toegang en open data in een aantal stappen of fasen verloopt.

Het online toets- en leermodel is zo opgesteld dat er aan de hand van de gegeven antwoorden een rapport kan worden opgemaakt die de organisatie kan gebruiken om stappen te zetten naar open.

Over Archief 2020

Archief 2020 zorgt voor uitvoering van de innovatieagenda van het Archiefconvenant 2012-2016. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) hebben dit convenant ondertekend.

Voor de uitvoering werkt Archief 2020 samen met koepelorganisaties, zoals de BRAIN, Vereniging SOD, de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN), en met het Archiefconvent (de Regionale Historische Centra met het Nationaal Archief).