Achtergronddocumenten

Bij het opstellen van de vragenlijst is gebruik gemaakt van een aantal bronnen, zowel schriftelijk als mondeling. De belangrijkste bronnen zijn hieronder genoemd.

  1. Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK): In de opzet van de vragenlijst is grotendeels de indeling vastgehouden van het stappenplan en de vragenlijst van de handreiking van BZK.
  2. Waag Society: Waag is een pionier op het gebied van digitale media. Een van de onderwerpen waar Waag zich mee bezighoudt is open data/open toegang. In het scoremodel zijn een aantal vragen verwerkt die geïnspireerd zijn op de bevindingen van Waag.
  3. Digitaal Erfgoed Nederland (DEN): DEN werkt aan een uitgebreid volwassenheidsmodel, het Toetsingsmodel Informatiehuishouding Erfgoedinstellingen. De link naar de online tool is nog niet beschikbaar. De vragen in dit model op het gebied van open data zijn gebruikt voor het scoremodel.
  4. Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG): De VNG heeft een handreiking opgesteld voor ondersteuning van de zorg over en het beheer van archieven conform de Archiefwet 1995. Voor het toets- en leermodel is gekeken of bij de handreiking VNG kan worden aangesloten.
  5. Dataportaal van de Nederlandse overheid.
  6. Rekenkamer Lelystad: In het heldere rapport van de Gemeente Lelystad Open overheid, open vizier (PDF) worden onder andere ontwikkelfasen in open data omschreven, waarvan voor de vragenlijst van het scoremodel gebruik is gemaakt.

 

Voor het maken van deze website hebben we deels gebruikgemaakt van onderstaande bronnen:

 

Vergelijkbare toetsingsintrumenten