Open data? Gewoon doen!

Het vergroten van de toegankelijkheid en bruikbaarheid van digitale informatie is een uitdaging voor veel organisaties. Wat komt er allemaal bij kijken? Welke aanpak te hanteren? En: hoe open is de organisatie nu? Het online toets- en leermodel ‘Hoe open zijn wij?’ is een zelfevaluatietool die organisaties kennis, inzicht en aanbevelingen geeft over hergebruik van informatie en open data.

Voor wie?

Het online toets- en leermodel ‘Hoe open zijn wij?’ is bedoeld voor archiefinstellingen (en informatie/archiefvormers) die zelf in beeld willen brengen hoe open, toegankelijk en (her)bruikbaar de informatie van de eigen organisatie op dit moment is.

Wat levert het op?

Het online toets- en leermodel bestaat uit 31 gesloten vragen, verdeeld over 5 blokken. De vragenlijst geeft inzicht en achtergronden over het thema hergebruik en open data. Na invullen van de vragen ontvangt de invuller automatisch een rapportage met aanbevelingen en relevante actiepunten, sommige met verwijzingen naar online beschikbare handreikingen of tools.

De resultaten zijn niet openbaar; ze zijn alleen voor de invuller beschikbaar. Wel worden de resultaten gebruikt voor het maken van geanonimiseerde trendanalyses. Op die manier kunnen er maatschappelijk belangrijke onderwerpen gespot en onder de aandacht gebracht worden.